اطلاعیه

این دامین به دستور دبیرخانه کارگروه مصادیق مجرمانه اینترنتی مسدود شده است

چنانچه مالک این تارنما به مسدود سازی و پالایش تارنمای خود اعتراض و شکایت دارد می تواند جهت پیگیری، با شماره تلفن 02138582314 تماس حاصل نماید. در صورت دریافت دستور رفع فیلتر ، دامین مورد نظر طی 24 ساعت رفع انسداد خواهد شد.

با سپاس

- واحد ارائه دهندگان خدمات میزبانی - دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

تلفن/نمابر: 02138582314